//
you're reading...
Events, International, Wales

Conference reminder!

announcement_iconBangor Law School is hosting a major international conference on administrative justice with a Welsh flavour – Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives. There will be speakers from across Wales, the UK, Europe and Australia. The conference will take place at Bangor’s Reichel Hall on Thursday 10th September, 9am – 5:30pm. Further information and a full programme can be found online at: http://adminjustice2015.bangor.ac.uk, or contact Dr Sarah Nason at s.nason@bangor.ac.uk

Ysgol y Gyfraith Bangor yn cynnal cynhadledd fawr ryngwladol ar gyfiawnder gweinyddol gyda blas Cymreig – Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol. Bydd siaradwyr o bob rhan o Gymru, y DU, Ewrop ac Awstralia. Bydd y gynhadledd yn cael ei gynnal yn Neuadd Reichel Bangor ddydd Iau 10 Medi o 9:00-17:30, gwybodaeth bellach a gall rhaglen llawn ar gael ar-lein: http://adminjustice2015.bangor.ac.uk Neu cysylltwch â Dr Sarah Nason s.nason@bangor.ac.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: